Condicións promos

Promo Clubes

-Promo suxeita a unha permanencia de 12 meses. No caso de baixa anticipada débese reembolsar o abono proporcionado (20€+35€ impostos incluídos).
-Cuota de ximnasio valorada en 35€, que serán reembolsados na segunda factura correspondente os servizos.
-Promo suxeira á contratación de producto 3P (fibra + fixo + móbil)
-Abono ó Clube entregada pola entidade Toxo Telecomunicaciones SL ó Clube en concepto de donación.