Termos e condicións

TERMOS E CONDICIÓNS

Lea este documento detidamente dado que contén os termos e condicións de venda a cuxo cumprimento se obriga cando utilice a tenda en liña “TOXO TELECOM”. Os termos e condicións que a continuación se indican (as "Condicións") será de aplicación ao uso que faga de TOXO TELECOM e a todas as compras que realice a través de WWW.TOXOTELECOM.GAL


Estas Condicións rexerán a relación contractual entre Vde. e TOXO TELECOMUNICACIÓNS SL, CIF  B70555826 unha sociedade con domicilio social en Rúa Carlos Casares nº5 Portal 3 1º A, Ribeira, A Coruña Inscrito no Rexistro  Mercantial de Santiago de Compostela en Asento 954 do Diario 110 e causa inscrición 1ª da folla  SC-49569, ao folio 216 do tomo 333 do arquivo.  (denominada en diante “TOXO TELECOM, o “Operador”, ou “nós”). 


Toda consulta, queixa ou correspondencia relativa a estas Condicións ou a  TOXOTELECOM. GAL deberá dirixirse aos datos de contacto indicados na nosa páxina de contacto connosco.


Os detalles dos produtos dispoñibles para a súa compra (incluíndo o seu correspondente prezo) atópanse especificados en  TOXOTELECOM. GAL.    TOXO TELECOM adoptará todas as medidas necesarias e razoables para garantir que todos os detalles, as descricións e os prezos dos produtos que aparecen son correctos cando se inclúa a información en  TOXOTELECOM. GAL. Aínda que trataremos por todos os medios ao noso alcance de que manter a tenda o máis actualizada posible, a información especificada nun momento dado podería non sempre reflectir a situación exacta cando Vde. realice un pedido.


O obxecto dos presentes Termos e Condicións de compra é a subministración por parte de TOXO TELECOM dos produtos ofrecidos nas súas Tendas En liña, a cambio dunha prestación económica. 


Accedendo aos nosos portais, o Cliente comprométese a respectar os Termos e Condicións así como as normas de utilización que figuran nas mesmas. 


Estes Termos e Condicións, xunto coa súa confirmación de pedido, constitúen o contrato entre TOXO TELECOM e o Cliente para a subministración de produtos. Non serán de aplicación ningúns outros Termos e Condicións. 


Entenderase que o Cliente está de acordo coas condicións xerais que se prevexan neste texto desde o momento en que acepta que leu e está de acordo con estes Termos e Condicións. 


PEDIDO

Para poder realizar un pedido, o cliente deberá ter 18 anos de idade como mínimo.


O Cliente deberá encher o formulario de datos persoais que se atopa nas nosas Tendas En liña (dispoñibles 24 h/día, todos os días), unha vez accedese á páxina e facendo clic no botón "finalizar pedido". 


Cando o Cliente finalice o seu pedido, enviarémoslle un correo electrónico co número e os detalles do seu pedido.


En caso que haxa algún problema co envío do material, por exemplo debido a problemas coa fabricación do devandito produto, ou á descatalogación do produto, poñerémonos en contacto co cliente canto antes para informarlle sobre a situación e suxerirlle produtos alternativos que poida desexar comprar. Ou ben propoñerlle a devolución de calquera suma de diñeiro que nos satisfixese por tales produtos. A devolución destas sumas de diñeiro será o límite da nosa responsabilidade fronte ao Cliente, se nos fose imposible fornecerlle os produtos solicitados. 


O cliente poderá cancelar o pedido en calquera momento e sen custo adicional algún, sempre que non fose facturado e enviado a través da empresa de transporte. Se o paquete saíse das nosas instalacións, o cliente poderá rexeitalo coa empresa transportista no momento da recepción do mesmo. 

A dispoñibilidade dos produtos na web cambia constantemente e reflicte a situación en tempo real. Engadir un artigo na cesta da compra non garante que quede reservado para o cliente, xa que outros clientes poden compralo mentres estaban a navegar na web. No momento que se completou o proceso de pago, o produto queda reservado para o cliente. 


Faremos todos os esforzos posibles para fornecerlle os produtos enumerados na súa confirmación de pedido. Con todo pode haber ocasións nas que nos sexa imposible fornecer tales produtos debido a, por exemplo, que devanditos produtos non estean en stock. Nestes casos poñerémonos en contacto co Cliente para informarlle e quizais lle suxeriremos produtos alternativos que poida desexar comprar. Se non acepta as nosas suxerencias cancelaremos o seu pedido en relación cos produtos que non podamos fornecer e devolverémoslle calquera suma de diñeiro que nos satisfixese por tales produtos. A devolución destas sumas de diñeiro será o límite da nosa responsabilidade fronte ao Cliente, se nos fose imposible fornecerlle os produtos solicitados. Nalgunhas ocasións, o prezo dalgún produto en particular das nosas Tendas En liña pode ser erróneo e mostrarse un prezo superior ou mesmo inferior ao correspondente por erro informático. Cando isto suceda e en caso de confirmar o seu pedido, poñerémonos en contacto co Cliente na maior brevidade posible.


 SUBMINISTRACIÓN DOS PRODUTOS

Nós fornecerémoslle os produtos indicados na confirmación do seu pedido, conforme aos presentes Termos e Condicións. 


INFORMACIÓN DOS PRODUTOS

Prestamos gran atención á información relativa ás características esenciais dos produtos mediante descricións técnicas procedentes de fabricantes, e de fotografías que ilustran os produtos. Todo iso, faise dentro do límite da técnica e respectando os mellores estándares do mercado. 

PREZOS

O prezo de cada produto virá determinado claramente na páxina web. O prezo e as condicións dos produtos ofrecidos poderán variar, pero en calquera caso sempre rexerán para o Cliente o prezo e as condicións que había cando realizou o pedido. 


Reservámonos o dereito para cobrar o pedido desde o momento da súa recepción. 

Os prezos de venda indicados nas nosas Tendas En liña inclúen o IVE/IVE. 


Nalgúns países ou zonas tamén existe a cobranza da xestión de papelada para a aduana, estes custos cóbraos a empresa de transporte quen fai de intermediario. Os aranceis e normas nas aduanas varían nos diferentes países e é difícil coñecer o seu funcionamento con exactitude. 


Os gastos de servizo do envío non están indicados no prezo dos produtos. Os gastos de servizo do envío corren por conta do Cliente e engadiranse ao total do importe dos produtos seleccionados. O cliente sempre pode consultar os gastos de envío na cesta de compra, nas apartado Opcións de Entrega, antes de confirmar o pedido e finalizar o proceso de contratación. 


O cálculo dos gastos de envío depende do destino do mesmo. Para os envíos en España mediante SEUR, o importe dos gastos de envío é de 6 €.


DISPOÑIBILIDADE

Debe terse en conta que os pedidos serán enviados dentro dos límites de stock dispoñibles. Se un dos artigos pedidos non estivese en stock, comprometémonos a enviar ao Cliente un correo electrónico canto antes (a partir da data na que realizou o pedido) para comunicarlle o prazo en que poderemos enviarlle o seu( s) produto( s). No caso de que non estivese interesado en esperar, poderá solicitar a devolución dos importes que satisfixese polo devandito artigo.


Se algún dos produtos do seu pedido, unha vez facturado, non estivese dispoñible, comprometémonos a enviar ao Cliente os produtos dispoñibles e a regalarlle os gastos de servizo de envío do resto da súa compra. Se fose posible propoñerémoslle un artigo de calidade e prezo equivalente en substitución do produto  indisponible. No caso de que non acepte o produto  sustitutivo proposto, procederemos ao reembolso do produto indispoñible. Se desexa devolver o produto  sustitutivo, os eventuais gastos correrán a cargo de TOXO TELECOM.


PAGO

TOXO TELECOM asociouse con BANCO SANTANDER e WIZINK para garantir a máxima seguridade nos pagos. O Cliente pode considerar que a súa operación está 100% protexida e sempre con certificados  SSL nas devanditas zonas privadas.


Se o noso departamento de seguridade sospeita algunha anomalía ou fraude, TOXO TELECOM resérvase o dereito de anular a transacción por motivos de seguridade.


TOXO TELECOM pon ao dispor do Cliente 3 modalidades de pago:


- Pago con tarxeta de crédito/débito:
Se opta polo pago con tarxeta, o pedido do Cliente non poderá terse en conta e non será tramitado ata que o pago fose autorizado polo seu banco ou caixa. 


- Pago por transferencia bancaria:
O Cliente deberá realizar a transferencia á conta que se lle indicará oportunamente. Ao finalizar o pedido, o Cliente recibirá un  mail automático cos detalles da conta bancaria na que se ten que realizar o ingreso.


IMPORTANTE: Como concepto da transferencia deberá indicar a referencia que se lle indicará ao finalizar o pedido.


-Financiamento:
Pago a prazos , previa aceptación pola entidade financeira.


ENTREGA DOS PRODUTOS

Enviaremos ao Cliente os seus produtos á dirección de entrega que figure no seu formulario de datos persoais.


Na páxina web, concretamente na cesta de compra, indícase o importe a que ascenden os gastos de envío antes de realizarse a compra.


Os pedidos en stock inmediato para calquera punto da península, teñen un prazo de envío de 24 horas  aprox. desde a confirmación do pago. Os pedidos son enviados por unha das máis importantes empresas especializadas en  paquetería urxente  SEUR que lle ofrece a maior garantía e servizo. O pedido será entregado nun prazo de 24/48, salvo imprevistos alleos a Toxo Telecom.


GARANTÍA DOS PRODUTOS / DEREITO DE DESISTENCIA

Garantía das Fabricante-Devolucións / Dereito de Desistencia. Todos os nosos produtos ofrecen a garantía directa do fabricante durante un prazo de 2 anos desde a data de compra , tal e como establece a Lei 23/2003 de Garantías na Venda de Bens de Consumo. 


Se o produto falla nos primeiros 14 días posteriores á compra nós encargámonos da súa substitución por un novo das mesmas características ; durante os seguintes días ata os 2 anos da finalización da garantía do seu produto #ante calquera anomalía rexistrada, debe poñerse en contacto co noso centro de atención ao cliente onde lle indicarán os pasos para seguir para a tramitación da garantía do seu produto sen custo algún para vostede.


Cando o Produto ou Produtos adquiridos presentasen unha falta de conformidade por non corresponderse coas características ofrecidas, presentan defectos que impidan a súa normal utilización conforme a súa natureza, ou non ofrecer as prestacións descritas para o mesmo, o Cliente terá dereito ao saneamento do ben adquirido nun prazo de dous anos a partir da compra e nas condicións e cos medios de proba regulados no Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, a súa orixe e o momento da súa aparición. En todo caso, o Cliente deberá solicitar a recollida do produto a través do noso centro de atención ao Cliente no prazo máximo de dous meses desde a constatación do defecto, debendo informar da natureza do problema, o momento e as condicións da súa aparición. Así mesmo, o Cliente ten dereito ao saneamento do ben seguindo as regras do artigo 118 e seguindo o Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios. En todo caso aplicaranse a normativa que sobre garantía de venda de bens de consumo estableza a lexislación aplicable.


As garantías dos produtos son as establecidas polos fabricantes, sendo eles en todo caso quen respondería dos posibles fallos ou defectos dos produtos fornecidos, así como das posibles consecuencias dos mesmos. O cliente queda obrigado polos termos e condicións especificados nas garantías dos fabricantes dos produtos obxecto da compra a través de  TOXOTELECOM. GAL A garantía aplícase a condición de que o produto sexa utilizado baixo as condicións normais de explotación determinadas polos fabricantes.  TOXOTELECOM. GAL non está obrigada a indemnizar ao usuario ou a terceiros polas consecuencias do uso do produto, xa sexan danos directos ou indirectos, accidentes sufridos por persoas, danos aos bens alleos ao produto, perdas de beneficio ou lucro cesante, danos que proveñan dunha deterioración ou perdas de datos.

Será o propio fabricante quen coa súa garantía responderá dos posibles danos que o produto albergase.


Os produtos quedan fóra de garantía polos seguintes motivos:


-Se recibiron, unha vez entregados ao cliente, algunha deterioración por feitos externos, accidentes,mal seguimento das instrucións ou cambio nas tensións eléctricas.


-Se resultan danados por realizar unha incorrecta configuración ou instalación do software, hardware e periféricos, por parte do cliente.


-No seu caso, se as condicións xerais impostas por un fabricante para un produto así o indicasen.


Condicións de devolución


En caso de querer devolver o articulo ,reintegrásese o importe pago, durante os primeiros 14 días posteriores á recepción do articulo e de acordo ao estipulado no contrato de garantías e devolucións detallado nesta páxina, os gastos de portes serán abonados polo comprador. A condición de que o articulo este en as mesmas condicións de cando foi enviado; se o seu estado cambiou (uso ou manipulación do mesmo) valorásese o produto unha vez recibido e procederase á emisión do vale polo importe fixado pola nosa empresa e sempre coa aceptación previa do cliente.


O produto debe ser devolto na súa caixa ou embalaxe orixinal externo e ben protexido para evitar danos no transporte. En caso contrario os produtos serán  depreciados e notificarase ao cliente unha vez recibida a devolución. Ademais débese incluír toda a documentación orixinal, tal e como o recibiu no seu domicilio.


Unha vez que recibamos a mercadoría no noso almacén e previa comprobación do estado da mesma, admitirase a devolución do produto e procederase ao reintegro do seu importe.


As instrucións para devolver un produto están dispoñibles no apartado de devolucións. Lembra que é moi importante encher o formulario correctamente, cos datos do teu pedido e o correo electrónico.


A empresa vese no dereito de rexeitar calquera produto que non veña nas condicións idénticas ás recibidas polo Cliente e aptas para a súa posterior venda. Estes produtos serán devoltos ao remitente sen aviso previo/previo aviso.


En caso que o teu paquete sufrise danos durante o transporte poderás devolver os produtos, no transcurso das 24 H laborables seguintes á entrega dos produtos. Cando recibas o teu paquete, asegúrache de que o produto non sufrise danos durante o transporte. O vulto recibido debe estar en bo estado. En caso contrario, anota este feito no albará do transportista, rexeita o envío e notifícao a través do noso Formulario de Contacto nas seguintes 24 horas. Se non ten síntomas exteriores de sufrir ningún dano durante o transporte, e unha vez asinado o albará do transporte, ábreo e comproba a mercadoría. En casos de deterioración do produto ou falta de conformidade debido ao transporte (os cales non sexan manifestos no momento da entrega), deberás encher o formulario que atoparás ao apartado de Devolucións e iniciar o proceso de devolución. É moi importante que lembres que unicamente dispoñemos de 24 h para facer efectivo o seguro, polo que deberás comunicalo dentro deste prazo.


SERVIZO POST-VENDA

Se desexas falar co noso Servizo de Atención ao Cliente:


- Podes chamarnos ao 602 247 247. O custo da chamada do teléfono de contacto indicado por TOXO TELECOM é de  tarificación normal ( o noso número de atención ao cliente non é un número de  tarificación especial con sobrecustos, o custo da mesma é o mesmo que unha chamada a calquera número fixo )


- Podes enviarnos unha mensaxe a través do FORMULARIO DE CONTACTO e responderémosche en breve.


- Escríbenos a través do correo electrónico a info@toxotelecom.com.


PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS E COMENTARIOS

Os datos persoais que o Cliente debe facilitarnos son indispensables para o envío dos pedidos e redacción de facturas. A ausencia destes datos conlevará a anulación automática dos pedidos. Ao inscribirse na páxina, o Cliente comprométese a proporcionarnos datos persoais válidos, datos que permiten a prestación do servizo por parte de TOXO TELECOM e a correcta identificación do Cliente rexistrado, así como o envío de información e publicidade dos diferentes produtos e ofertas que TOXO TELECOM poida ter nas súas páxinas web.

Para máis información consulta o apartado de POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

Todas as opinións redactadas polos Clientes son controladas polo equipo de Marketing. Se as opinións recibidas infrinxen a lei, a ética ou a moral (publicidade abusiva, difamación, insultos, comentarios fóra de contexto, etc.),  TOXOTELECOM resérvase o dereito para rexeitar ou modificar tales opinións.


DESISTIMENTO

Se a contratación se realizou a distancia (telefónicamente ou vía web), ten vostede dereito a desistir do contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación algunha.


Para iso poderá utilizar (aínda que non é obrigatorio) o formulario de desistimento que poderá descargar nesta ligazón: descargar formulario.