Condicións de devolución

 En caso de querer devolver o articulo ,reintegrásese o importe pago, durante os primeiros 14 días posteriores á recepción do articulo e de acordo ao estipulado no contrato de garantías e devolucións detallado nesta páxina, os gastos de portes serán abonados polo comprador. A condición de que o articulo este en as mesmas condicións de cando foi enviado; se o seu estado cambiou (uso ou manipulación do mesmo) valorásese o produto unha vez recibido e procederase á emisión do vale polo importe fixado pola nosa empresa e sempre coa aceptación previa do cliente.

O produto debe ser devolto na súa caixa ou embalaxe orixinal externo e ben protexido para evitar danos no transporte. En caso contrario os produtos serán  depreciados e notificarase ao cliente unha vez recibida a devolución. Ademais débese incluír toda a documentación orixinal, tal e como o recibiu no seu domicilio.

Unha vez que recibamos a mercadoría no noso almacén e previa comprobación do estado da mesma, admitirase a devolución do produto e procederase ao reintegro do seu importe.

As instrucións para devolver un produto están dispoñibles no apartado de devolucións. Lembra que é moi importante encher o formulario correctamente, cos datos do teu pedido e o correo electrónico.

A empresa vese no dereito de rexeitar calquera produto que non veña nas condicións idénticas ás recibidas polo Cliente e aptas para a súa posterior venda. Estes produtos serán devoltos ao remitente sen aviso previo/previo aviso.

En caso que o teu paquete sufrise danos durante o transporte poderás devolver os produtos, no transcurso das 24 H laborables seguintes á entrega dos produtos. Cando recibas o teu paquete, asegúrache de que o produto non sufrise danos durante o transporte. O vulto recibido debe estar en bo estado. En caso contrario, anota este feito no albará do transportista, rexeita o envío e notifícao a través do noso Formulario de Contacto nas seguintes 24 horas. Se non ten síntomas exteriores de sufrir ningún dano durante o transporte, e unha vez asinado o albará do transporte, ábreo e comproba a mercadoría. En casos de deterioración do produto ou falta de conformidade debido ao transporte (os cales non sexan manifestos no momento da entrega), deberás encher o formulario que atoparás ao apartado de Devolucións e iniciar o proceso de devolución. É moi importante que lembres que unicamente dispoñemos de 24 h para facer efectivo o seguro, polo que deberás comunicalo dentro deste prazo.