O cable de fibra óptica é, sen dúbida, o estándar de uso para telecomunicación e comunicación de datos. A fibra óptica está en continuo despregamento grazas ás capacidades que ofrece, tanto a empresas como a domicilios particulares. É un cableado que é capaz de ofrecernos un gran ancho de banda, velocidade e unha mínima latencia. Os beneficios que estas instalacións crean, impulsan aínda máis o despregamento pola zonas polas que aínda non dispoñen de cobertura, xa que supera con fartura a capacidade do seu antecesor, o cobre. Imos ver os diferentes tipos de cables de fibra óptica que temos actualmente, e tamén que tipo de conectores, para saber por cal decidirnos no caso de que necesitemos realizar unha instalación con este tipo de cables.
O cable de conexión de fibra óptica, normalmente chamado cable de fibra, é un cable de fibra de vidro de diferentes lonxitudes, e co que poderemos utilizar diferentes tipos de conectores. Normalmente teremos os conectores LC e SC principalmente, dependendo de uso que se lle vaia a dar á fibra óptica. Por exemplo, no caso de conectar un cable de fibra cunha ONT, usaremos o tipo de conector SC que é o popular que usamos en casa coas ONT. Os conectores LC permítennos interconectar switches, facendo uso de transceptores que se conectarán aos portos SFP dun switch.

O cable de fibra é un elemento fundamental en datacenters, onde queremos conectar router e switches entre eles, ou directamente un servidor que incorpore un porto SFP ou SFP+ entre outros, desta forma, poderemos interconectar os equipos á máxima velocidade posible, e cunha distancia bastante maior da que nos permite o cable de rede Ethernet de cobre (100 metros como máximo).

Tipos de fibra óptica e conexións

Actualmente existen diferentes tipos de fibra óptica, o modo de transmisión da fibra, os tipos de proteccións que dispón o cable de fibra, e mesmo tamén o tipo de conector utilizado.

Existen dous tipos de fibra óptica, a fibra óptica monomodo ( SMF) e tamén a fibra óptica multimodo ( MMF). Dependendo das nosas necesidades, optaremos por un tipo de fibra óptica ou outra.

Fibra óptica monomodo e multimodo

As principais características da fibra óptica monomodo é que ten un diámetro moi pequeno, duns 9 µ m aproximadamente, ademais, só permite un modo de transmisión, e permite transportar o sinal a velocidades moito maiores e a maior distancia. Este tipo de fibra óptica é ideal para cubrir longas distancias, ideal para interconectar switches ou equipamento de rede entre diferentes salas, e poder chegar moito máis lonxe sen ter demasiada atenuación. Esta fibra óptica é algo máis cara que a fibra óptica multimodo. Outras características son que sempre se debe utilizar un diodo láser. Este tipo de fibra permite a descarga e subida de datos nun mesmo cable, realizando multiplexación por división de onda, desta forma, teremos unha lonxitude de onda específica para a descarga e outra para a subida.

Por outra banda, a fibra óptica multimodo ten un diámetro maior, normalmente de 62,5 µ m, ao ter maior diámetro, o sinal pódese transportar en máis dun modo de transmisión. Adóitase utilizar para distancias curtas, son algo máis baratas que a monomodo, e pódese utilizar un diodo láser ou LED que son máis baratos. Este tipo de fibra tamén permite multiplexación por división de onda, para proporcionar Full- Dúplex (descarga e subida simultaneamente).

Modo de transmisión

Dependendo da contorna de uso da fibra óptica, pódese conseguir unha comunicación Dúplex ou Full- Dúplex utilizando multiplexación por división de onda. No caso da fibra óptica, teremos unha lonxitude de onda específica para a subida de datos, e outra lonxitude de onda para a descarga de datos, desta forma, poderemos subir e descargar datos simultaneamente.

No caso da fibra óptica coa que interconectar switches, a comunicación é simplex, é dicir, nunha dirección unicamente. Cada cable de fibra en modo simplex terá un conector a cada lado, pero soamente teremos comunicación de descarga ou subida. Para lograr unha comunicación Duplex, o que se fai é ter dous cables de fibra e un conector por cada cable, desta forma, teremos comunicación bidireccional. Normalmente estes cables de fibra están marcados como «A» e « B» tal e como aparecen na foto anterior, ademais, poden usar cubertas de diferente cor para diferencialos facilmente.

Tipos de conectores de fibra

Existen diferentes tipos de conectores de fibra, nalgúns casos temos conectores de fibra LC- LC e SC- SC, pero noutros casos temos tipos de conectores diferentes a ambos os dous lados, isto dependerá de que dispositivos queremos interconectar, pero o máis normal é que sexa o mesmo tipo de conector a ambos os extremos do cable. Na seguinte imaxe pódese ver os tipos de conectores máis habituais:

  • O conector SC (Subscritor Connector) é o tipo de conector máis barato, axústase a presión, é compacto e úsase habitualmente en redes FTTH conectando a ONT ao PTRO do noso fogar. É compatible con fibra monomodo e multimodo, ten unha perda de sinal de ao redor de 0,25 dB.
  • O conector LC ( Lucent Connector) é o tipo de conector máis utilizado nos transceptores SFP dos switches profesionais, é de tipo push and pull, é moi compacto e permite maior densidade de conectores en racks. É compatible con fibra monomodo e multimodo, ten unha perda de sinal de ao redor de 0,10 dB.
  • O conector FC ( Ferrule Connector) tamén era moi usado hai anos, pero agora está a caer en desuso a favor dos conectores SC e LC. Este conector se rosca e ten unha fixación resistente a vibracións. É compatible con fibra monomodo e ten unha perda de sinal de ao redor de 0,30 dB.
  • O conector ST ( Straight Tip) foi utilizado en contornas profesionais e redes militares, parécese bastante ao conector FC, pero úsase en fibras multimodo e a perda é de 0,25 dB.

Recubrimento da fibra óptica

Temos actualmente diferentes tipos de cables de fibra óptica, algúns deles cun maior recubrimento para ser aptos para contornas de exterior. Dependendo da contorna onde vaiamos instalar a fibra óptica, será necesario comprar un tipo de cable de fibra (o recubrimento) ou outro.

  • Cable de fibra blindado: este cable de fibra está orientado a contornas exteriores principalmente, permite que se pise por unha persoa e é anti-roedores, aínda que é moi duro, ten unha gran flexibilidade.
  • Cable de fibra óptica que permite curvarlo: normalmente os cables de fibra óptica non poden dobrarse. Este tipo de cable é resistente a danos e perdas relacionadas coa reflexión da luz. Grazas ao deseño do núcleo, poderemos dobralo sen que rompa nin teñamos problemas. Grazas a esta característica, pode enrolarse e adaptarse perfectamente ás necesidades do rack onde o instalemos.
  • Cable de fibra monomodo e multimodo: este cable é híbrido, na primeira parte e a última ten un diámetro correspondente ás fibras monomodo, isto permite chegar máis lonxe no cableado de fibra, así como mellorar a calidade do sinal de datos.
  • Cable de fibra de baixa perda de inserción: os conectores dos extremos están feitos para que a perda de sinal por inserir a fibra no conector sexa mínima, reducindo a 0,2 dB para os conectores LC e SC que usamos habitualmente. En instalacións onde o sinal estea moi ao límite, este tipo de cables de fibra serán necesarios.
  • Cable de fibra conmutable: permite cambiar o sentido da fibra de maneira fácil, sen realizar complicadas operacións, isto é ideal para en contornas de alta densidade onde teñamos que cambiar moitas fibras. Non é necesario ferramentas especiais, nin cambiar o conector de fibra enteiro. Este tipo de fibras úsase habitualmente en redes con continuos cambios, porque ten unha gran versatilidade.
  • Cable de conexión Uniboot: este tipo de cables integran dúas fibras nun só cable, con conectores LC. Isto é ideal en contornas de alta densidade de cables como nun rack dun datacenter, onde teñamos centos de portos que usar. Reduce a cantidade de cables nun 50%, porque temos 2 fibras nun só cable, ideal para espazos reducidos.

Que tipo de cable de fibra debo elixir?

O primeiro que debemos ter en conta é elixir o tipo de fibra óptica, se monomodo ( SMF) ou multimodo ( MMF), a continuación, deberemos ter en conta o modo de comunicación, se simplex ou duplex, ademais, tamén teremos que elixir o tipo de conector ( SC ou LC principalmente) e tamén o cable de fibra que explicamos anteriormente. Por exemplo, as instalacións de FTTH fan uso de fibra óptica monomodo con conector SC, pero en contornas profesionais para interconectar switches, normalmente utilízanse fibras ópticas multimodo con conector LC principalmente, así que, dependendo das túas necesidades e uso, terás que elixir un tipo de fibra óptica, cable de fibra e conector ou outro.

Grazas á fibra óptica, hoxe en día podemos gozar nos nosos fogares de altas velocidades e baixa latencia grazas á fibra óptica ata o fogar. Hoxe en día non se baralla outro tipo de conexión fixa, xa que as instalacións de cableado de cobre (ADSL e VDSL) están a sufrir continuos peches, pasando a todos os seus clientes a conexións de FTTH que son máis rápidas, máis fáciles de manter, e con moitas menos incidencias polo propio cableado que chega ata o noso fogar. A fibra demostrou superar amplamente en todos os terreos ás instalacións de cobre, grazas a que cada día que pasa, é máis barato fabricar e instalar fibra óptica, o seu continuo despregamento por todos os recunchos fará que sexa a que nos preste servizo durante moitos anos máis.

Fonte:www.redeszone.net